140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Дулово – Увеличават се фазаните в добруджанските ловни полета

разселване дулово

С всяка измината година Ловно-рибарското сдружение в град Дулово отделя все повече средства за закупуване на фазани, тъй като има подходящи местообитания за този вид птици. Наскоро в 19-те ловни дружинки бяха разселени 600 фазана в яйценосна възраст. От производственото стопанство на фирма “Сокол-БЛРС” в Русе са закупени и 600 фазанчета на 45-дневна възраст, които в момента се доотглеждат в новоизградената фазанария край Дулово.

ЛРС–Златарица – И тази година се разселват само фазани

“През тази година сме планирали да разселим около 1600 фазана, заедно с онези, които ще ни бъдат дадени  по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ”, казва председателят на ЛРС-Дулово д-р Дечо Иванов.

 “Бих изтъкнал и факта, че нашата дружинка прави всичко възможно да увеличаваме популацията на фазаните, за които има подходящи местообитания и ние полагаме много големи грижи, защото излетите за тези птици са много емоционални – разказва Ремзи Халид, дългогодишен председател на ЛРД – Паисиево. – От първата група големи фазани разселихме 100 броя, те бяха много добри, също толкова ще получим и от втората група, отделяме значителни средства за закупуване и на допълнителни количества.”

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ