140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Поморие – Добро стопанисване на дивеча

събрание поморие

При стриктно спазване на  меркит за безопасност заради пандемията от Covid-19 и при добра организация се проведе общото отчетно събрание на ЛРС “Гларус” в град Поморие. Това стана в залата на сдружението в черноморския град. Гости на поморийци бяха членът на УС на НЛРС-СЛРБ и прeдседател на ЛРС-София – юг на Алеко Динев, и Веселин Симеонов, председател на ЛРС-София – север. Присъстваха 27 делегати от избраните 29 от 15-те ловно-рибарски дружинки.

събрание поморие

В доклада, изнесен от председателя на УС на сдружението Дончо Дончев, беше проследена едногодишната дейност, създаваща добра предпоставка за успешното стопанисване на дивеча. Членовете на сдружението са 650, на различна възраст, но с еднакво раздаване в полза на ловното хоби.  ловищата са обхващат 42 хил. ха, а ловците се отнасят отговорно към увеличаването на популацията и опазването на дивите животни. Всяка година се разселват фазани, яребици и кеклици, това става в най-подходящите местообитания за пернатите. Предвижда се в първата десетдневка на юли да бъдат получени 600 яребици на 45-дневна възраст, както и 150 кеклика.

В доклада на Контролния съвет беше проследено всичко, което е било планирано за съответния период, приет беше финансовия план за настоящата година, както и програмата за дейносттта в ловната организация. Гостуващите председатели на сдруженията от София Алеко Динев и Веселин Симеонов поздравиха колегите си от черноморския край, пожелаха им да се грижат добре за дивеча и успехи в ловното стопанство. За делегати на общото събрание на Националното ловно-рибарско сдружение бяха избрани председателят на ЛРС-Поморие Дончо Дончев, Сергей Кръстев, а резерва е Паскал Апостолов.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ