НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Свищов – Дивите свине се завръщат, разселват се фазани

събрание свищов

Точен и изчерпателен, както винаги, беше годишният отчетен доклад на УС на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол” в Свищов по време на отчетно-изборното събрание на сдружението. Гост на форума бе Ради Радев, гл. експерт в направление „Съюзно-организационен живот” към НЛРС-СЛРБ.

Председателят Тодор Стойчев запозна делегатите със свършеното през 2020 г. и отминалия ловен сезон, като не пропусна и проблемите. Радостното е, че дивите свине се връщат в тукашните ловни полета. Данните сочат, че през последния ловен сезон са отстреляни 30 на сто от предвидените бройки, докато през 2019 г. са достигнати едва 9% от плана за отстрел. Обяснението е, че този дивеч бяга от Балкана, който е засегнат сериозно от АЧС, и се насочва към полските райони. Отчетено беше още, че по време на огледите не са открити умрели от тази зараза диви свине и всички проби са отрицателни.
Пролетната таксация показва, че дивата свиня увеличава популацията си макар и леко. За да продължи този процес, призивът е по време на груповия лов на дива свиня да се пазят майките, за да продължи това увеличение на запаса.
Ловците от крайдунавския край, където дивите свине по начало не са много, разчитат на птичия лов, най-вече на фазаните. Затова всяка година сдружението разселва в ловните си полета по над хиляда такива птици. Това помага запасът от тези пернати да се запази. Само дружината в Хаджидимитрово разселва и яребици.

ЛРС-Полски Тръмбеш – Членският състав застарява, а желаещи да ловуват са малко


Сдружението не може да се похвали с много диви зайци. Има ги, но са далече под допустимия запас. Затова пък сърните се увеличават и популация е вече  близо до възможностите за лов.
За миналия ловен сезон ЛРС-Свищов отчита добър отстрел на хищници. Унищожени са четири вълка, преизпълнен е планът за чакалите, ловците се справят добре с ограничаването на популацията и на другите хищници. Въпреки това, според тазгодишната пролетна таксация те не намаляват. Една от причините е, че има добра хранителна база за тях.
Отчетено беше още, че финансово на сдружението е добро. В добро състояние се поддържа ловната хижа, всяка дружина има подходяща материална база, където ловците се събират след ловните излети. Тази година беше организиран курс за подготовка на млади ловци и 17 души ще попълнят празните места в дружините.
Ради Радев поздрави свищовските ловци от името на НЛРС-СЛРБ. Той разясни тревожния проблем за очакваната забрана да се ловува на гургулица, както и още една забрана – за употребата на олово в боеприпасите във влажните зони.
Свищовските ловци единодушно гласуваха пореден мандат за досегашния си председател Тодор Стойчев. Избрани бяха членове на новия УС и делегати за годишното отчетно-изборно събрание на НЛРС-СЛРБ.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ