140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общото събрание на ЛРС „Глухар„-Славейно отбеляза 20-годишнината на сдружението

събрание славейно

Ловците от  ЛРС “Глухар”- с. Славейно, област Смолян, проведоха на 25 юни отчетното си събрание.

Председателят на сдружението Христо Ратайски още в началото на доклада постави акцентите, около които да се насочат дискусиите, а именно факта, че отчетът съвпада с 20-годишнина от основаването на ЛРС „Глухар„ – Славейно, пандемията и наложените ограничения с цел преодоляване на последиците и най-вече опазване живота и здравето на ловците и техните семейства и последиците от АЧС.

събрание славейно

Председателят на ЛРС-Славейно в своя доклад дебело подчерта, че изминалата година е белязана с много трудности не само за ловците, а и за останалите граждани и само общите усилия и мобилизация могат да помогнат за преодоляване на негативните последици и връщането на живота в нормалното му русло.

В доклада бе отбелязано, че УС, ръководствата на дружините и редовите ловци са работили активно през годината за постигане на набелязаните цели, като 606 редови ловци, разпределени в 7 дружини, успешно се грижат и стопанисват 36 хил. ха ловна площ, като правят всичко възможно да създават да подобряват местообитанията на дивеча.

Въпреки грижата се наблюдава тенденция за спад в популацията на дива свиня – 43,2 %, макар за 2021 г.. да има увеличение с 9 % –  323 бр., а това е основният ловен вид в района. Последната таксация показва сравнително добри резултати – сърната се радва на добра популация, като има нарастване с 11,44 %, положителна тенденция се запазва и при благородния елен, като броят достига 152 животни. Дивият заек също е във възход, а последната таксация отчете 1015 броя, като ловците от сдружението все по-често се натъкват на него.

събрание славейно

В доклада бе отбелязано, че въпреки трудните условия нито за миг не е спирало и подхранването на дивеча особено в дни, когато животниет са уязвими поради природните стихии или хищниците.

В доклада намериха място и въпроси свързани с членския  внос, събираемостта му, таксацията на дивеча, дисциплината по време на ловните излети, подхранването и др., които традиционно вълнуват ловците.

Атестат за пълнокръвен организационен живот на сдружението е, че всяка ловна дружина има своя собствена хижа или заслон, които се използват за провеждането на организационния живот.

Искра Сиракова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ