140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Повече от 1000 яребици на територията на 11 дружини разсели ЛРС-София-юг

софия-юг

След доотглеждането им в адапционни волиери ловци от едно от големите сдружения в страната – ЛРС-София-юг – разселиха в ловностопанските си райони яребици на 60-дневна възраст. Здрави и жизнени, птиците намериха своите нови и подходящи местообитания, където да обогатят местните диви популации от вида, които в последните години значително намаляват.

Под ръководството на специалиста по лова на сдружението Иван Маринов яребиците бяха разселени в местности с повече гъста тревна или бодлива растителност в близост до източници на вода, за да могат пернатите бързо да намират укритие от неприятели и да имат лесен достъп до вода в тазгодишните особено силни горещини. Някои дружинки (като тази в Белчин) разселиха своите птици край специално изградените за тях хранилки сред полето.

софия-юг

Част от предвидените за всяка ловна дружинка в състава на ЛРС-София-юг яребици са закупени със собствени средства на ловците и са 575 на брой. Останалите 518 птици са предоставени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Така сдружението раздаде общо 1093 яребици за своите членове. Дружинките, получили 60-дневните птици, са както следва:

Алино – 95 (закупени 50 + 45); Белчин – 57 (закупени 30 + 27); Бистрица – 47 (закупени 25 + 22); Железница – 114 (закупени 60 + 54); Злокучене – 48 (закупени 25 + 230); Калково – 38 (закупени 20 + 18); Ковачевци – 95 (закупени 50 + 45); Лозен – 143 (закупени 75 + 68); Пасарел – 48 (закупени 25 + 23); Поповяне – 95 (закупени 50 + 45); Ярлово – 123 (закупени 65 + 58).

софия-юг

Яребиците са закупени от производственото стопанството на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД в Сливен. Отличното им състояние, което те демонстрираха с бързина и добри летателни качества още с освобождаването им, дава надежда на местните ловци, че в недалечно бъдеще из техните ловища ще се чува по-често яребичата песен и запасите от тази птица значително ще се увеличат. А с това и ловните излети ще станат по-чести.

Борислав БЕЛДЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ