140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Стотици фазани разселиха дружините на ЛРС-Каспичан

разселване каспичан

За втора поредна година Ловно рибарското сдружение ” Балкан 2001″ в град Каспичан участва в разселването на фазани. Те бяха закупени от производственото стопанство на фирма ” Сокол-БЛРС” в град Русе на 45-дневна възраст и също толкова време бяха доотглеждани във волиера ЛРС-Шумен край село Ивански. 

Птиците са 285 на брой са в много добро състояние, по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ сдружението получи още 135 фазана.

разселване каспичан

„На 90-дневна възраст ги разселихме с ловностопанските райони на нашите 4 дружинки, като предварително бяха прочистени ловищата от чакалите и лисиците – споделя Валерий Николов, ловният специалист на сдружението в железничарския град. – Дружинката в село Марково закупи допълнително със свои средства 50 броя, като с това осигури 112 птици, а ЛРД- Кюлевча разсели 97. По-малко са количествата, които разселиха в природата останалите ни две дружинки в Каспичан и Могила. Бих изтъкнал и този факт, че имаме добри местообитания и това води до значителното увеличаване на фазаните в районите, като вече има и възпроизводство на вида от миналогодишните разселвания.”

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ