140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

110 кеклика разселиха дружините на ЛРС-Кърджали

кърджали кеклика

Близо 400 фермено произведени птици бяха разселени на територията на кърджалийското сдружение. В района на дружина Пчеларово, която се намира в община Черно­очене, са пуснати 70 колхидски фазана, 70 кеклика и 70 яребици. Това е една от дружините, които през последните години разселват най-много птици, защото има подходящи местообитания за тях.

Около селото се отглеждат зърнено-житни култури – до­бра хранителна база за тях. Дружините Миладиново и Бо­ровица разселиха по 70 колхидски фазана, Стремци – 40 кеклика.

1400 фазана разселиха 41 дружини в ЛРС-Попово

Колхидските фазани са закупени от фазаново стопан­ство в Ямбол, а кеклиците и яребиците са от Кекличево стопанство „Сините камъни” в Сливен на фирма „Сокол”- БЛРС. Част от птиците са предоставени по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ