140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

3-дневна акция по доставка на фазани за разселване в ЛРС-Хасково

разселване лрс-хасково

3 дни продължи акцията на ЛРС-Хасково  по доставка на  фазани за разселване в природата. Близо  2 хиляди млади птици бяха доставени от специализираното стопанство „Тунджа“ в Ямбол. Рано сутрин, за да се избегнат  най-горещите августовски часове, фазаните бяха успешно транспортирани до Хасково. Сред първите, които получиха планирания брой, бе Димитър Митев от дружината в Динево с председател Митю Василев. От разпределителния пункт фазани потеглиха и към Криво поле. Значителен брой птици взе и дружината в Малево с председател Димитър Ушаков, която има нов волиер за адаптация на пернатите.

разселване лрс-хасково

180 птици отидоха директно при дружината в Стамболийски и запълниха волиера. Секретарят на дружината в Книжовник д-р Стефан Динков се погрижи поилките да бъдат заредени с вода, обогатена с витамини. Той разпръсна жито и слънчоглед за поредните питомци на волиера,  който е в преустроена бивша селскостопанска сграда. Подът е застлан със слама,  сухи клони за кацане поготвят фазаните за разселването им в естествена среда след двуседмичния им задължителен престой.

разселване лрс-хасково

Както винаги, ръководството на ЛРС-Хасково с председател Желязко Живаков създаде отлична организация по отговорната акция – част от Националната програма за разселване дивеч на НЛРС-СЛРБ. Дружините в хасковски регион са изградили със собствени сили и средства волиери – важно условие за доброто адаптиране на птиците. От 2017 година насам бройката разселени фазани непрекъснато нараства, тази тенденция е устойчива,  отчита ръководството.

разселване лрс-хасково

Златка Михайлова

Снимки Янко Найденов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ