140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Пазарджик преди началото на сезона

събрание пазарджик

На Празника на Националната организация – 6 август, членовете на ЛРС „Сокол 1893“ в Пазарджик проведоха своето общо събрание във връзка с откриването на предстоящия ловен сезон.

 За водещ на форума бе избран председателят на КС в сдружението Стоимен Спасов, а за протоколчик председателят  на ЛРД – с. Черногорово Костадин Божков. Дневният ред се състоеше от две точки: „Инструкции за предстоящия ловен сезон по време на излетите“ и „Разни“.

ЛРС-Плевен проведе своето общо събрание в Деня на Националната организация – 6 август

На мероприятието присъстваха 30 делегати от общо 67 и поради това то започна с един час по-късно т.е. , както изисква ЗЮЛНЦ. По първа точка специалистът по лова в дружеството запозна присъстващите с изискванията – да не се пали огън в гората и полето, да се внимава за хвърляне на незагасени цигари, да се спазват определените от закона отстрелни норми, да се попълват акуратно разрешителните за отстрел и др. Представителят на Регионалната дирекция на БАБХ запозна ловците със състоянието в областта от заразата АСЧ и им заостри вниманието да сигнализират своевременно, ако открият трупове на диви свине.

 В точка „Разни“ имаше два акцента: първо бе гласувана парична санкция за ловец, който отстреля дива свиня майка, като тя ще бъде налагана по преценка на председателя на дружината във връзка при какви обстоятелства е осъществен отстрелът, и второ, ако бъде пусната заповед за един излет в седмицата за групов лов на дива свиня  от министъра на МЗХГ, членовете на ЛРС-Пазарджик ще преминат към протестни действия като затваряне на магистрала „Тракия“, митинг на площад „Македония“ в столицата и други.

Спас СПАСОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ