140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велики Преслав – Увеличиха дивечовите птици в Камчийската долина

пернати камчийската долина

След като бяха доотгледани във волиера, получените от стопанството на фирма „Сокол“-БЛРС в гр. Русе фазани бяха освободени в ловните полета на осем дружинки. Това са 890 птици на 60-дневна възраст, като бяха разселени на терито­рията на ЛРД-Бяла река – 270, в ЛРД-Салманово 180, в дру­жинките във Върбица и в селата Иваново, Драгоево и Златар по 90 и на други места в Камчийската долина и във Великоп­реславския и Смядовския Балкан.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ