140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Велико Търново: Продължава обогатяването на ловните полета

Велико Търново полета

Още 479 фазана ще попълнят запасите в ловните поле­та на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново“. 90-дневните птици бяха докарани от фаза­новото стопанство край Русе на фирма „Сокол-БЛРС“. 179 от тях са предоставени по Националната програма за разселва­не на дивеч на НЛРС-СЛРБ. Останалите фазани сдружение­то осигури със собствени средства.

Както обикновено, птиците първо бяха настанени в ста­ционарните волиери на ЛРС-Велико Търново. Там пернатите ще се адаптират една седмица. После ще бъдат разселени в ловните полета на 26 дружини в полския и полупланинския райони на общината.

Това е третото разселване на фазани, което великотърнов­ското сдружение осъществи тази година. Първо през февруа­ри то снабди дружинките със 150 тримесечни фазана. После през лятото бяха добавени нови 380 птици. Сега любителите на птичия лов са спокойни за предстоящите излети за фазани – количеството на дивеча е сериозно и това позволява наси­тени със слука излети. Това ще е някаква компенсация, ако свинският лов отново се окаже слаборезултатен, както беше през изминалия ловен сезон.

Посетете нашата Фейсбук страница https://www.facebook.com/lovIribolovBulgaria/

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ