140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Годеч – Разселиха диви зайци по долината на река Нишава

годеч разселване зайци

Първо разселване на диви зайци проведоха в годечкото сдружение в приятните и спокойни последни дни от септември. Досега в минали години из ловните полета, ширнали се по южните склонове на Западна Стара планина и долината на река Нишава, са разселвани яребици и кеклици. Този път 40 зайчета на 90-дневна възраст намериха новия си дом в подходящи местообитания на територията на петте ловни дружини от състава на сдружението.

В акцията по разселването взеха участие председателят Андрей Иванов, ръководителят Радослав Димитров, както и председателите на всичките дружини. Зайчетата са в добро общо състояние и надеждите на местните ловци са да подпомогнат стабилизирането на дивата популация.

В Годечко чакалите все още не са такава напаст, каквато са в равнинните райони на страната, и в този смисъл новодомците имат големи шансове да се адаптират.

годеч разселване зайци

Ръководителят Радослав Димитров обобщи ситуацията с лова на пернати при тях:

„Среща се по някой пъдпъдък из нашите полета. Не е това, което е било някога, но все пак има мераклии ловци с добри кучета, които закачат по нещо на висулките. Справка в отчетите за август показва, че в ЛРД-Шума са реализирали близо 150 пъдпъдъка, над 100 птици са отчели и в ЛРД-Годеч 1. По отношение на новия сезон за групов лов на дива свиня при нас има умерен оптимизъм. Идват вести за наличие на дивеч в някои райони, но едва ли ще е повсеместно. Чака ни труден сезон, дано все пак е по-добър от предходния…“

В ЛРС-Годеч имат и друг ангажимент. Дигата на един от бившите рибарници частично се е нарушила и полагат усилия с насипване на големи количества земна маса да я укрепят. Припомняме, че трите обособени водоема са отдадени от общината на сдружението за стопанисване и там редовно се провеждат зарибителни акции. Към сдружението е сформирана и рибарска дружина.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ