140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Трън намери решение на конфликта с туристите в ловните си райони

трън туристите

ЛРС „Руй“ и Трънското туристиче­ско дружество обединиха усилията си за предотвратяване на инциденти по време на ловния сезон. Проблем, които съществува от години в много от ловно-рибарските сдружения от страната, труден за решаване, но както разбираме, не и невъзможен. Примерът на ловно-рибарското сдружение от Трън е показателен, че при желание, усилия и взаимна толерантност може да се постигне компромис, така важен за предотвратяването на инциденти и елиминирането на заплахата за живота на хората.

Част от турис­тическите маршрути в пограничната община преминават през ловни по­лета. Затова Трънското туристическо дружество вече публикува във Фейс­бук страницата си графиците за лов и предупреждава туристите да не пре­минават през маршрутите на ловците. Сред рисковите трасета са с. Ломница – хижа „Руй“ – връх Руй; с. Долна Мел­на – с. Къшле – връх Било; с. Лялин­ци – връх Стража /синя маркировка/; с. Зелениград – връх Руй /синя мар­кировка/. И четирите маршрута обаче имат алтернативни варианти за изкач­ване.

трън туристите

Пътеките от с. Ерул до Го­леми връх и от с. Горочевци до Големи връх преминават през полета на брезнишките ловци, на които също ще бъ­дат публикувани графиците. Маршрутът до връх Шильо­ко за туристите във финалната си част се движи близо да границата с община Трекляно, където също има ловна дружина и е възможно да се провеж­да лов близо до билото на планината, предупреждават трънските туристи.

трън туристите

В района на пътеката с. За­бел – връх Руй се организира лов във всички ловни дни, но особеностите на терена и това, че пътеката се движи по ясен черен път позволяват на местната ловна дружина да организира така лова, че да е напълно безопасно преми­наването на туристите. Един­ствената молба на ловците от с. Забел е движението да се извършва по маркираната пътека.

Ето какво се казва в съобщението на Трънското туристическо дружество.

„Миналата седмица по наша инициатива се състоя среща, на която присъстваха представители на, Ловно-рибарско сдружение „Руй” – гр. Трън, община Трън и Държавно горско стопанство – Трън.

На срещата бяха обсъдени проблемите, породени от все по-честите срещи между ловци и туристи в планината по време на дни, в които се ловува. Целта бе да намерим вариант, който да балансира интересите и на двете страни с оглед постигане на безопасност. Стигнахме до решението, че това, което може да се направи към момента, е да прегледаме картите с туристическите маршрути и ловните полета, да видим коя пътека през кое ловно поле минава, след което да направим списък с графиците и да го разгласим сред туристическите среди. По този начин се надяваме, че туристите ще се съобразяват с графиците и ще посещават пътеките, в дни, когато там няма да има лов.”

трън туристите

Предстои да бъдат публи­кувани графиците до края на ловния сезон по дати и маршрути. Ловците от ЛРС „Руй“ алармират отдавна и ежегод­но за опасност от злополуки.

„Истински късмет е, че досега няма нещастен случай – ко­ментира Захари Колев, специалист по лова в сдружението. – От наша гледна точка туристите се явяват доста агресивни, тъй като не си спазват маршрутите. Проблемът засяха половината от нашите 17 дружини и 36 ловни групи. Поставяхме табели, с които указвахме, че в района се провеждат ловни излети, после бяха премахнати, тъй като стоели целогодишно и са поставяни по техните маршрути. Провеждахме срещи в общината, в горското стопанство, за съжаление без резултат. Бързо се убедихме, че с разправии и противопоставяне нищо няма да стане. Затова седнахме и се разбрахме директно с туристическото дружество. Ще използваме възможностите на интернет сайтовете и социалните мрежи, за да можем бързо да разпространим информацията, полезна за всички.”

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ