140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Варненци с широка програма за задивечаване

варна задивечаване

От няколко години ЛРС „Варненски сокол” в черноморската столица изпълняват мащабна програма за задивечаване. Това е по решение на общото събрание и на УС на сдружението, които се отнасят много отговорно към увеличаване запасите от дивеч в ловностопанските райони. На това мнение са и ръководствата на самите дружинки, като се обръща по-голямо внимание на  фазаните и яребиците, което дава възможност за провеждането на успешни излети поради намалялото присъствие на дивите свине, сподели председателят на сдружението Колю Панайотов.

На 25 септември бяха разселени 1100 яребици на 90-дневна възраст във всичките 40 ловни дружинки. Седмица по-рано бе ред на 350 фазана в землищата на дружинките, които имат най-подходящи местообитания и преди всичко водни ресурси. Това са районите на дружинките в селата Ветрино, Неофит Рилски, град Аксаково, Николаевка, Водица, Ботево, Дъбравино, Падина и град Суворово.

За осигуряване на подхранването сдружението закупи 40 тона пшеничено зърно, като раздаде на всяка дружинка по 1000 кг. Още 26 тона налично зърно е заделено за рибарския комплекс „Пода” и за фазанарията в село Приселци, където е развъдната база за диви животни. Предстои да бъде закупена и царевица, която ще бъде раздадена на всичките дружинки, както и 2 тона каменна сол.

От няколко години успешно се развива и популацията на  муфлони във фермата на сдружението в село Приселци, откъдето бяха разселени и първите приплоди в най-подходящите местообитания в крайморските райони, както се разчита за задивечаване и на приплоди от елените лопатари, които има в базата си сдружението. Намеренията са млади животни да се пускат в районите. От известно време с наличните диви зайци успешно се добиват приплоди, които разселват в някои райони.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ