ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-София-юг: Дивата свиня ще се възстанови, но дотогава алтернативата за лов е пернатият дивеч

Заразата от АЧС и през новия ловен сезон продължава да нанася сериозни поражения. Много сдружения в страната съобщават за щетите по дивите свине на териториите им, като в последните месеци откритите трупове на животни, заразени с африканската чума, зачестяват.

Едно от големите ловно-рибарски сдружения у нас – София-юг – регистрира случаи на заболяване от АЧС в ловищата на дружинките в състава му.

В сравнение с предходния ловен сезон отстрелът на диви свине сега е с 5-6 пъти по-нисък,

по думите на Иван Маринов, ръководителят по лова в сдружението. За периода 2020-2021 г. общият брой на отстреляните диви свине в ЛРС-София-юг е 124, но към настоящия момент и до края на този сезон ползваният едър дивеч от ловците надали ще достигне и половината на това. При подобна ситуация предвид тежката обстановка покрай АЧС все по-примамлива и рационална алтернатива за членовете на сдружението е те да обърнат поглед към местния дребен дивеч като разновидност за ловуване, която да замести временно груповия лов на дива свиня.

Като пример за сдружение, разчитащо основно на едрия дивеч, ЛРС-София-юг прави все по-чести и системни опити да разгърне дейността по разселване на фермено произведени дивечови птици. Убеждението на ръководството на сдружението е, че

докато не настъпи видимо подобрение на ситуацията с АЧС, е редно ловците да наблегнат върху обогатяването на ловните им полета с пернати.

разселване пернат дивеч

По този начин ще бъдат осигурени не само ловни излети за в бъдеще, но и ще бъдат обгрижени и развити популациите на срещания дребен дивеч по територията на ЛРС-София-юг.

При повечето от дружинките фазанът не намира своите подходящи местообитания – ловностопанските райони са предимно планински или с по-висока надморска височина, в която птицата не оцелява дълго, неспособна да намери подходящите за нея храна и укрития. На места, където условията позволяват, фазани успяват да се задържат, но не дотолкова, че да създадат богата и здрава популация. Затова и ловците от софийското сдружение провеждат излети на фермено произведени фазани след разселването им в природата. Тяхното качество потвърждава Иван Маринов, който изразява задоволство си от здравословното състояние и потенциала на птиците, закупени от фирма „Сокол”-БЛРС.

Като основен обект на лов сред представителите на местния дребен дивеч в ЛРС-София-юг се откроява яребицата. Освен пъдпъдъка и гривяка тя е най-честият пернат обитател на ловните полета и в последните години ловците от сдружението обръщат все по-голямо внимание на кокошевата птица. Географските особености в ловищата на ЛРС-София юг са благоприятни за развитието на популацията от яребици – налице са както по-равнинни, така и планински терени, в които тази птица намира достатъчно добри местообитания. Чрез усилията на дружините през годините яребицата започва да се среща по-често, например в районите на селата Ярлово, Ковачевци, Поповяне и др. В условията на криза от АЧС прогнозите в сдружението са, че на яребицата ще продължава да бъде обръщано внимание и усилията по заздравяването и обогатяването на запасите й ще се разгръщат.

разселване пернат дивеч

По отношение на дивия заек запасът му е твърде скромен в ловищата на ЛРС-София-юг и оцеляването на вида в голяма степен зависи от числеността на хищниците, обитаващи територията на сдружението.

Нарастват опасенията на ловците, че чакалът разширява своя ареал на обитание в места, където изобщо не се е срещал.

Отчетен е отстрел на чакали в райони с над 1100 м надморска височина – например край Железница, а разпространението му из Самоковското поле е все по-видно.

Числеността на лисицата бележи известен спад за сметка на тази на чакала. Такава тенденция при хищниците тревожи ловците с опасността за дребния местен дивеч, особено ако се прибави и заплахата от други хищници, които вече по-рядко са обект на лов или са забранени въобще (като бялката и дивата котка). Тъй като числеността на вълка в ловищата на ЛРС-София-юг не е гъста, от ръководството на сдружението посочват, че той не представлява толкова силна заплаха за дивите свине. Към момента основнията проблем за този едър дивеч си остава АЧС, от която изход има според Иван Маринов. Той споделя, че перспективата за възстановяване на дивата свиня в сравнително скоро време (до 2 години) е реална и съвсем постижима, но дотогава, наред с мерките по превенция на заболяването, е добре ловците да положат грижи за дребния местен дивеч в техните ловни полета.

Борислав БЕЛДЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ