НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Суворово – Хранилките пълни, животните се задържат в ловищата

суворово хранилки

Много отговорно се отнасят ловците от ЛРД-Суворово, която се води към ЛРС „Варненски сокол“ в черноморската столица, към редовното изнасяне на фураж в ловищата. От години са убедени, че когато хранилищата се зареждат с фуражи, дивите животни се задържат в районите. По този начин ще имат и слука в излетните дни. Особено големи са грижите през ледените зимни дни, когато дивечът трудно намира храната си. За този есенно-зимен период от сдружението във Варна бяха осигурени 800 кг царевично зър­но, а дружинката със свои средства закупи допълнително около 3 т, отделно дойде и част от дарение.

суворово хранилки

На четири места в двете ловища става зареждането на най-по­сещаваните местообитания, като на седмица се изнасят в тях по около 60-70 кг царевично зърно, а на 2-те хранилки за благородни елени се поставят бали люцерна. За яребиците и за фазаните са направени 8 хранилки. „Много сме доволни, че имаме добра помощ от председателя на земеделската кооперация „Бразди“ Йордан Иванов. Той е и наш член и един от големите спонсори, на него може да разчитаме винаги, когато ни е нужен фураж“, казва дългогодшният ловец и член на УС на дружинката Йордан Йорданов.

суворово хранилки

Дружинката в Суворово обработва и 3 дивечови ниви, които са на различни места с обща площ от 7-8 дка. Миналата година на тях бяха за­садени царевица и овес, като добитата продукция беше оставена на корен. Дивите животни дълго време намираха именно там хра­ната си. Вече са изорани дивечовите ниви и подготвени за тази пролет, върху които дружинката възнамерява да засее отново както царевица, така и просо, като по този начин се подпомага изхранването на дивите животни.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ