140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пазарджик – Последно зарибяване за годината

пазарджик зарибяване

Членовете на ЛРС „Сокол 1893“ в Пазарджик извършиха по­редното и последно за тази година зарибяване на стопанисва­ните от тях баластиери край селата Звъничево и Динката. Те пуснаха 1 тон шаранчета с тегло по 200-300 г. Със 700 кг бе за­рибен водоемът край Звъничево, а с 300 кг – този край Динката.

Средствата са осигурени от сдружението и по Националната програма за обогатяване на рибните запаси, а 100 кг са даре­ние от собственика на фирма „Радика“ Данаил Насков.

Най-активни участници в това зарибяване бяха ръководителят на сдружението Илия Долев, специалистът по лова Костадин Бързаков, Андон Андонов, Васил Иванов и др. Риболовците от сдружението са уверени, че заради богатата хранителна база във водоемите още следващата есен рибките ще са надхвър­лили килограм.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ