140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Активно зимно подхранване в ЛРС-Хасково

хасково подхранване

Хасковските ловци знаят добре старата истина, че дивечът  е там, където има храна.  И този път дружините на ЛРС-Хасково бяха отлично подготвени за  зимното подхранването – едно от основните ловностопански мероприятия, произтичащо от Закона за лова и Правилника за неговото приложение. Така те допринасят за намаляването на зимните загуби и успешното възпроизводство на дивеча през пролетта и лятото.

Когато подхранването се извършва правилно – хранилките са построени на подходящи места, почистват се от сняг и се зареждат редовно – загубите през студените месеци  се свеждат до минимум. На територията на сдружението в Хасково всички хранилки са изградени и ремонтирани при спазване на изискванията. Те са разположени в най-подходящите места.

хасково подхранване

Половин тон фураж е приносът за зимната трапеза на дивеча на ловната дружина в с. Мандра с председател Ерхан Якъб. Сърни, елени, зайци  редовно посещават заредените хранилки и солища. Елени намират дажбите си и в района на дружината в Книжовник. В сезона на зимното подхранване активно работят и дружините в Николово, Стамболово,  Родопи, Въгларово, Гарваново, Стамболийски други села, където не е забравено и зърното за пернатия дивеч. Както винаги, минималните дневни дажби за всички видове дивеч  са съобразени с определените норми.

Предстоящо е  в околностите на село Пчелари в община Стамболово да  бъде  изградено и съоръжение за доотглеждане  и разселване на елени лопатари. В оградения с метална мрежа терен ще има карантинен двор, водосток, автоматична хранилки и солища,  закрит дървен сеновал – склад за груб фураж  с обем 60 куб. м, и  фургон. Инвестирането в   тази инфраструктура   цели съхраняване и увеличаване  на богатствата на живата природа  в Източните Родопи – един от последните  диви кътове в Европа.

Проектът се  изпълнява от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”. Инициативата е подкрепена  финансово от оперативната програма „Околна среда“.

Златка Михайлова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ