НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловецът Недьо Радев дари изложба за 130-годишнината на ЛРС-Дряново

недьо радев изложба

Дългогодишният ловец Недьо Радев от ЛРД-Ганчовец е иници­атор и спонсор на изложбата, с която СЛРД „Стринава“ отбеляза своята 130-годишнина, честването на която бе отложено заради пандемичната обстановка. Помощници на Недьо в подготовката се включиха ловците Мирослав Сираков, Богомил Димитров и Бойка Божанова, счетоводител на сдружението. Михаил Тодор­чев, специалистът по лова на СЛРД „Стринава“ и председател на ЛРД-Ганчовец, ръководи екипната работа от направата на репро­дукциите и рамките до аранжирането и откриването на изложба­та. В 55 снимки тя показва разнообразната през годините дейност на ловно-рибарското сдружение в Дряново и на всяка от деветте ловно-рибарски дружини в неговата структура.

недьо радев изложба

„Общо десет снимки, наредени в два реда, показват дейността на сдружението с дългогодишния председател на УС Рачо Рачев, който вече 30 години го ръководи. По пет снимки на дружинка, подредени на един ред, разказват за най-характерната дейност и ловните успехи на всяка от деветте ловно-рибарски дружи­ни – Ганчовец, Гостилица, Първа градска и Втора градска ЛРД, Плачковци, Соколово, Скалско, Царева ливада и Янтра“ – раз­каза Недьо Радев. Председателите на дружинки и техните чле­нове оценяват високо изложбата, посветена на 130-годишнината на СЛРД-Дряново, като изразяват благодарност към своя колега Недьо Радев, към сдружението и всички, взели участие в нейното организиране, съдържание и подредба.

Мариана МАНДИЧЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ