140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Смочево изграждат солища в близост до водоемите

смочево солища

Ловците на Смочево, което е част от ловно-рибарското сдружение в Дупница, не­прекъснато полагат грижи за дивеча, увериха от ръковод­ството на дружинката. „Пра­вим солища, имаме такива на 5-6 места, в близост до водоеми. Есента подхранва­хме с царевица. Пак от есен­та зареждаме хранилките с фураж и слама. Специално за сърни имаме 4 хранилки. Разположени са високо в планината, на достъпни мес­та и забелязваме, че диве­чът се храни там”, отбеляза председателят на ЛРД-Смочево Владимир Ингилийски, който по професия е автоин­структор и има автошкола в Дупница.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ