140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС–Велико Търново – Според заверените ловни билети броят на членовете се запазва

билети

Повече от 1070 членове на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново завериха ловните си билети до края на декември миналата година. Въпреки притесненията, че някои ловци може да се откажат от хобито си, след като АЧС намали популацията на дивите свине, само двама ще оставят пушките. Починалите са 19, но фактически броят на ловците горе-долу се запазва, като освободените места се запълват от завършилите през миналото лято курса за подготовка и прехвърлилите се от други сдружения.

Сега не само ловните излети са важни, но и подхранването в ЛРС–Велико Търново

Данните сочат, че все още не са се отказали да ловуват 14 ловци на възраст над 80 години, които не плащат за заверката на ловните си билети. Повечето от тях продължават да излизат с дружините си, но има и такива, които само запазват за спомен пушките и документите си.
Както всяка година заверката на ловните билети стана организирано, по определен от сдружението график за всяка ловна дружина. Този начин, който се практикува отдавна, а не индивидуалната заверка е за предпочитане. Още повече, че пропусналите да предадат навреме ловните си билети на председателя или секретаря на дружината, след приключването на годината, за да ловуват, трябва да платят отново встъпителна вноска, определена от Общото събрание на сдружението.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ