140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Начало на тазгодишното разселване на пернати в ЛРС–Велико Търново

велико търново разселване

365 фазана разсели през първия месец на новата година сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново. Ловците взеха 270-дневните птици от фазановото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” край Русе. 260 от тях сдружението купи, останалите са доставени  по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

Почти едногодишните птици нямаха нужда от адаптиране във волиери и затова ловците ги разселиха направо в ловните полета на своите дружини в полския и полупланинския район на общината. Сега грижите са да им бъде осигурено редовно зърно. Това е особено важно, когато има снежна покривка, която пречи на фазаните да намират храна.

Разселване на пернат дивеч ще продължи и тази година, за което сдружението е предвидило необходимите средства. Вниманието е насочено главно към фазаните. Водоплаващи птици вече не се разселват, защото на терирорията на ЛРС-Велико Търново няма подходящи водоеми за тях.

А миналата година в ловните полета на търновските дружини бяха разселени повече от 1000 фазана, което помага на любителите на птичия лов да ловуват спокойно. Птиците бяха разселени на три пъти.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ