140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В ЛРД-Веселина ловците не оставят хранилките празни

веселина хранилки

Традиционно добра е организацията на подхранването на ди­веча в ловната дружинка в с. Веселина, която е част от ЛРС- Разград. От години под ръководството на председателя Мустафа Мухаремов ловците се включват много отговорно в доброто сто­панисване на дивите животни.

„Тон и половина царевично и пшеничено зърно, както и ечемик имахме за този есенно-зимен период, защото при натрупване на сняг дивечът трудно намира храната си. В момента имаме на склад още около 1000 кг зърно, като всяка седмица изнасяме в ловищата. Много ни помагат ръководствата на 5-те земеделски кооперации, които съществуват в селата Веселина и Бели Лом. Отговорниците им са наши членове и са убедени, че при нужда трябва да се осигуряват количества зърно, както и сено, и люцер­на. При подготовката на семената за сеитба се добиват отсевки, като една част от тях също получаваме, за да подхранваме диве­ча“, казва Мустафа Мухаремов.

Ловците от с. Веселина и Бели Лом на четири места зареждат храна за едрия дивеч, като в хранилките за благородните елени и сърните, които се срещат в ловните райони, се поставят бали сено и люцерна, осигурена е и сол. Характерно е и това, че в Лудогорието миналата година се отгледа много царевица, сега земите са обработени и засети с есенници, но в площите се от­криват и царевични кочани, които животните намират в посевите. На много места се зарежда зърно за фазаните и яребиците, като най-много птиците са край стената на язовир „Бели Лом“, където има достатъчни храсталаци за укрития. „За всяка хранилка отго­варя ловец, който следи да не остава празна. Ние сме убедени, че когато добре се грижим за дивеча, той ще остава в нашите ловища и ще имаме слуки“, заключава Мустафа Мухаремов.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ