140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Четири нови хранилки изградиха ловци от ЛРД-Голям извор

голям извор хранилки

Членовете на дружинката в село Голям извор, която е част от ЛРС „Сокол“ в Раз­град, с голяма отговорност се отнасят към биотехниче­ските съоръжения, поддър­жат ги добре. Даже съвсем наскоро бяха изработили много старателно четири нови хранилки за едрия ди­веч. Миналата седмица те бяха поставени в ловните райони, като в тях бяха из­сипани фуражи и заедно с вече съществуващите бро­ят на хранилките значител­но се увеличи.

голям извор хранилки

„Работим по постоянен график в изнасянето на храната и по този начин всеки ловец знае в кой ден ще участва в подхранване­то на дивите животни, а аз извършвам контрол в какво състояние са хранилищата – заяви председателят на ЛРД-Голям извор Георги Михай­лов. – Два пъти седмично се разнасят фуражите в ло­вищата. Такава е организа­цията на дейността и може да се каже, че дружинката ни е една от най-добрите в сдружението. Грижите спомагат да се увеличава дивеча в Лудогорието. Над 4,5 т царевично зърно бяха осигурени за този зимен период, като за благород­ните елени и сърните се поставят бали люцерна и сено. Имаме доста елени и сърни, за които трябва по­стоянно да се грижим. Онзи ден, като подхранвахме, забелязахме цели стада, а за фазаните и яребици­те, чиято популация също е много голяма, изнасяме зърно. Разбира се, помагат ни и спонсори, осигуряват ни допълнителни количе­ства фуражи, за което им благодарим, че ни помагат през зимните месеци‘‘.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ