140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Смолян – Кризисни щабове помагат на дивеча в дълбокия сняг

смолян щабове

Специални кризисни щабо­ве, сформирани към ловните дружинки, обединени в „Сдру­жение на ловците и риболовци­те – ловно-рибарско дружество „Сокол” – гр. Смолян помагат в истинката родопска зима на дивеча в района. В центъра на мероприятията свързани със зимното подхранването стоят председателите на ловните сдружения, които на практика са и координатори на цялата дейност през зимата.

Характерният релеф в Смо­лянско, отдалечеността на­ложи ловците да се грижат неотменно за подхранването на дивеча. Онова, което разли­чава районите в планината, по­лупланинските и тези в полето е в това, че през тежките зимни месеци ловците трябва да се грижат за дивеча, защото това е тест за оцеляване на дивеча и неговото възпроизводство, като основното е подхранване и опазване от хищници.

Тези щабове ще работят до нормализиране на зимната обстановката и стопяването на снега, или с други думи до връ­щането към нормалния ритъм на живот.

смолян щабове

Във всички общини на об­ласт Смолян положението е тежко, но най-засегнати са об­щините Доспат, община Чепе­ларе и община Смолян, където снежната покривка е около 1 м., а положението на дивите животни е трудно за оцелява­не. Радостното е, че ловците от засегнатите райони, без указания, са предприели мер­ки за спешно подхранване. От проведения разговор с ловци от ЛРД в с. Селча само през първите дни на новата година са разнесени сено и листници и са заредени хранилките. Кон­статацията на ловците е, че дебелата снежна покривка за­труднява и предвижването на животните, затова са разбити пъртини до хранилките.

На противоположния край, в посока Асеновград, се намира с. Загражден, община Баните с изключително дейна дружинка. С идването на снежната буря ловците предприемат незабав­ни мерки, като непрекъснато се наблюдават съществуващите общо 15 хранилки, от които 10 автоматични и 5 бойлера, с оглед да се преодолее природ­ното бедствие и живитните да оцелеят. Паралелно с това са заредени и съществуващите 18 хранилки за сърната, като са дозаредени със свежо сено и люцерна. Хранилките се на­блюдават и при необходимост се зареждат отново.

Искра СИРАКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ