140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Разселиха 700 фазана в полетата на ЛРС-Карлово

карлово разселване

В настъпващото пролетно разселване все повече сдружения взимат участие в тази дейност и правят системни опити да обогатят ловищата си с дребен дивеч. Както всяка година по това време, така и сега ловците закупуват дивечови птици на 270-дневна възраст и ги разселват в природата.

На 23 февруари сдружението в Карлово за 3-та поредна година закупи фазани от прозводственото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” край Русе. Всичките 700 птици (500 са закупени със средства на ловците, а останалите са по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ) бяха доставени със специализиран транспорт и нямаше нито една загуба по време на превозването им. В отлично здраве, жизнени и енергични птиците намериха нов дом в ловните райони на 18 дружинки, сред които тези в село Карлово, Соколица, Ведраре и др.

Разселиха 140 фазана в ловните полета на ЛРС–Стражица

По думите на Тихомир Стойнев, специалист по лова в ЛРС-Карлово, членовете на сдружението са доволни от отличното качество на фазаните и са сигурни, че те ще обогатят още стабилната популация на този пернат дивеч в ловищата им.

Освен на фазан полетата на карловските села в последните години поддържат добра численост още на яребицата и дивия заек. Тази тенденция местните ловци задържат не само заради полаганите грижи, а и заради редовно провежданите излети за лов на хищници. Тяхната численост  системно се регулира. Така ловците са убедени както в доброто стопанисване на дребния дивеч, така и в успешния бъдещ ловен сезон наесен.

Борислав БЕЛДЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ