140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Зареждат хранилките по график в ЛРС „Глухар“ – Славейно

глухар хранилки

Сред отличниците при зим­ното подхранване е ЛРД с. Петково, която се числи към ловно-рибарско сдружение „Глухар” – с. Славейно. Всички ловни дружини към сдруже­нието, по график, зареждат хранилките със сено, като наблюдават поведението на дивеча и правят анализи за по­требностите от подхранване и опазване. Въпреки, че снежна­та покривка в ловните полета на дружинката е по-малък, или обичаен, подхранването на дивеча е неотменна грижа за всеки ловец. Всички хранилки са заредени, наблюдава се поведението на дивеча и при необходимост се реагира вед­нага.

Ловци на ЛРД с. Кутела спо­делиха, че хора от дружината реагират при всяко влошаване на времето и че обилните сне­говалежи не са нещо необи­чайно за техния ловностопан­ски район. Трудничко е, но не невъзможно да се пробият пъ­теките до хранилките. Допъл­нителни затруднения създават падналите от студа батерии за ел. хранилки. Ръководството на ЛРС “Глухар” с. Славейно предвидливо е организирало да се заредят необходимите количества фуражи. При нужда има готовност да се извършат допълнителни подхранвания в ловностопанските райони на Славейно с 6 т. царевица, в Петково с 5 т., в Баните с 6 т., в Давидково с 5 т., в Загражден с 10 т., в Стража с близо 3 т и в Търън с 6 т.

Запазена марка на ловци­те от Елховец е листиковият фураж, който се добива през лятото, съхранява се и се раз­нася на дивеча, когато има най-много нужда от фураж. Това спасява животните през зимата и ги задържа в ловно стопанските райони.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ