140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

600 яребици, 380 кеклика и 600 фазана разселва тази пролет ЛРС-Хасково

хасково разселване

И тази годинаЛРС-Хасково активно се включи в изпълнение на Националната програма за разсеване на дивеч в системата на НЛРС – СЛРБ. Хасковските ловци добре знаят: за да има повече дивеч, трябва да се полагат системни грижи в условията на интензивно земеделие  и зачестили природни катаклизми у нас, които влияят и на животинският свят

Два дни при отлична организация дружините от сдружението получаваха пристигналите фирмено произведени птици. 600 яребици, 380 кеклици и 600 фазана е този път приносът им в поредната кампания  по пролетното обогатяване на ловно-стопанските райони в хасковски регион. 60 фазана взе дружината във Войводово с председател Марин Георгиев. Касетки с фазани натовариха и ловците от Царева поляна със секретар Петко Петков, от Николово с председател Андрей Проданов, от Стойково, Хасково , и други дружини от трите общини- Хасково, Стамболово и Минерални бани.

хасково разселване

Всички дружини в състава на сдружението могат да се похвалят с изградените и добре поддържани волиери за доотглеждане на младите птици, преди на бъдат пуснати в природата. Те отговарят на всички изисквания за престоя и адаптацията им.

Очакванията на хасковските ловци е , че с връщането им в естествена среда  реално ще се подпомогне популацията и ще се повиши числеността на птиците. За тяхното оцеляване сега определените за разселване дивечови полета се прочистват от хищници, посочиха от ръководството на сдружението.

Златка Михайлова

Снимки Янко Найденов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ