140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дивечови птици обогатиха ловностопанския район на ЛРС-София-изток

софия-изток разселване

Яребици и фазани на 270-дневна възраст обогатиха ловносто­панския район на ЛРС-София-изток в рамките на пролетното разселване за тази година, съобщи специалистът по лова на сдружението Любо Бачев. Така ловците реализираха идеята си занапред слабият отстрел на диви свине да бъде компенсиран с лов на пернат дивеч.

Само 3 диви свине са отстреляли ловците от 7-те дружинки на София-изток за отминалия сезон. В 4 от тях по традиция се ловува на едър дивеч, а другите 3 имат в ловностопанските си райони единствено земеделски площи и възможността да лову­ват само на пернат и водоплаващ дивеч. От „горските” дружини слука са имали в 2 – ловците от едната остреляли 1 дива свиня, а от другата 2. При отстрел за предходния сезон близо 80 животни от този вид.

Затова ловците решили и закупили през февруари 200 фаза­на, които, след като доотгледали и адаптирали във волиера си в Челопечене, разселили. В средата на март ловците са получили и 252 яребици. Птиците са фермено излюпени в кекличевото сто­панство „Сините камъни” на фирма „Сокол-БЛРС” в гр. Сливен. От тях 180 са договорени и платени от ловците, а останалите 72 са бонус по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ, която ефективно работи за увеличаване на дивечо­вото богатство в България от 2003 г.

Стабилен запас на яребица, заек и фазан в ЛРД-Карабунар

Ловците отсега са планирали и договорили доставката на нови 180 яребици за пролетното разселване през 2023 г.и казват, че са много доволни от качеството на получените преди седмица птици и затова са заявили отново за следващата година. Имат подписан договор и за 150 полудиви патици, които ще разселят в микроязовирите, които стопанисват в селата Яна и Долни Богров и в собствения водоем край ловната хижа в село Челопечене.

Анелия СЛАВЕЙКОВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ