140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Кметовци отчете дейността си и резултатите от сезона

кметовци събрание

„Сговорна дружина, планина  повдига“. Това бяха първите думи на председателя на ЛРД-Кметовци Димитър Екимов, с които се обърна към общото годишно отчетно събрание на дружинката на 13 март 2022. Така той определи свършеното през изминалия период и атмосферата в дружинката и благодари за съпричастността към развитието на ловната дейност и съответно на дружинката като колектив макар сезонът, който се отчита, да е бил изпълнен с трудности.

„Въпреки това дружинката се опита да постигне добри резултати в ловно-стопанските мероприятия и по време на ловните излети“ – каза председателят.

кметовци събрание

Отчетено бе, че епидемиологичната обстановка се е отразила възпиращо на интереса към ловните излети. В сравнение с 2020 г., когато проведените ловни излети са били 22 с 322 участници, през изминалия сезон те са 18 с участници 267 ловци от дружинката и 59 гости. Най-често на лов са излизали Николай Михайлов, Красимир Цонев, Румен Георгиев, Иван Бончев, Валентин Вълев.

Резултатите са – 3 диви прасета – слука на Веско Стоев, Краси Цонев и Манол Методиев, 5 гургулици, 8 патици и 5 гривяка, 10 чакала, 9 лисици и 5 скитащи кучета, като хищничарите с най-голям принос бяха похвалени – Юлиян Иванов, Краси Цонев и Кристиян Стефанов. 

В сравнение с предходната година данните от таксацията през март 2021 г. за дивечовите запаси на територията на ловностопанския район на ЛРД-Кметовци не се различават особено – сърна 87, дива свиня – 17, заек  – 17, чакали – 15, лисици – 9, белки – 15, язовци – 12, фазани – 36, черен пор – 5, диви котки – 4, благороден елен – 4.

кметовци събрание

Най-редовните участници в бригадите за изпълнение на ловностопанските мероприятия също бяха похвалени. Специална благодарност председателят изказа на най-дейните, които са и най-колоритни членове на дружинката. Пръв измежду тях бе „потупан по рамото“ Борислав Димитров за поддържания в добро състояние терен около хижата през цялата година, после Валентин Вълев – към него председателят Димитър Екимов изказа двойна благодарност, защото като домакин на ловната хижа той има особен принос за нейния уют и удобства, после похвалени бяха и Николай Минчев, Иван Тодориев, Дончо Георгиев, Пламен Петков – Чапека, Константин Топалов, Димитър Екимов, Десислава Красимирова, Румен Илиев. 

Към състава на ЛРД Кметовци се присъединиха двама действащи в други сдружения на НЛРС–СЛРБ ловци – Петър Петров и Любомир Леков.

Мариана Мандичева

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ