140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нов специалист по лова работи в ЛРС-Тетевен

тетевен нов специалист

 Нов специалист по лова има „СЛР-Ловно-рибарско друже­ство „Тетевен” – гр. Тетевен. От началото на годината поста пое Николай Нейков, досега председател на контролния съвет.

Николай Нейков е роден в с. Черни Вит през 1960 г. За­вършва икономика в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, през 1985 г. и Висша бизнес школа в Сви­щов през 1993 г. През 2020 г. придобива специалност горско и ловно стопанство в следди­пломна квалификация в Цен­тър за професионално обуче­ние към „ЕГ Консулт” ООД.

Работи като управител на фирми в Тетевен с различна производствена дейност до края на миналата година, бил е и зам.-директор на дървообра­ботващо предприятие в града.

Ловец е от 1995 г., членува в дружинката в Черни Вит. От 2000 г. е в управителния съвет на СЛР-Тетевен, а от 2005 г. до­сега е бил председател на кон­тролния съвет. Семеен, с два­ма сина. С големия от години са заедно по ловните полета.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ