140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Тракийски кеклици и фазани разселиха в ЛРС-Айтос

айтос разселване

Сдружението в гр. Айтос продължава своята дейност по увеличаване на запасите на местния дребен дивеч. В края на февруари ловците от ЛРД в с. Дрянковец получиха 50 фазана и 35 тракийски кек­лика за разселване. Една трета от птиците са бонус от Националното сдруже­ние на ловците и риболо­вците „Съюз на ловците и риболовците в България” и са резултат от работата на Националната програма за разселване на дивеч, която стимулира процеса по разселване на диви жи­вотни.

Ловците и сдружението в Айтос са избрали коко­шевите птички на възраст около 270 дни. Птиците са достатъчно големи, за да образуват веднага двойки и участват в размножител­ния процес. Възрастта на птиците нарочно е пред­почетена такава, тъй като предположението, че пти­ците в по-млада възраст все още не са достатъчно будни и предпазливи и ста­ват често жертва на хищ­ници е напълно допустимо. Опитът на ловците от пре­дходни разселвания показ­ва, че немалка част от пти­ците или не се адаптират, или стресът от директна борба за оцеляване в мал­ка възраст водят до боле­сти и затова възрастните птици са били приоритет при това разселване.

Председателят на ЛРД в с. Дрянковец – Диян Та­чев – заяви, че след пред­варителна адаптация във волиери птиците са били разселени в местностите Кайначетата и Чаркуза по равни бройки. Той подчер­та, че условията и в двете местности са били подхо­дящи за тракийския кеклик, имат изградени хранилки за тях и в близкото минало в района е имало сериозна популация от тези птици.

Фазаните са разселени също на подходящи места със сериозни източници на течаща вода, дървен пояс и с по-малко хищници.

Айкут Бехич

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ