ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

188-годишен храм светна за часове след усилията на ловците от ЛРД-Донино

донино храм

Ловците от ЛРД-Донино първо изрязали ненужната растителност в двора. След това се захванали да вдигнат падналите дувари. Бързали, защото храмът трябваше да посрещне миряните на Цветница и Великден с приветлив и гостоприемен вид, докато отец Валентин отслужва празничните литургии.

Инициаторите на това бо­гоугодно дело са председателят на габровската дружина в с. Донино Минчо Христов и заместникът му Христо Керацов, който жи­вее в с. Лесичарка и е зам.- председател на читалището.

донино храм

 „Помагаме. Беше обрас­ла с храсталаци, сутринта ги орязахме и почистихме двора, сега вдигаме нов дувар“ – казва Валентин Гурзов, от­скоро член на дружинка Дони­но.

„Селото има мъжката ни дума” – уверява председате­лят на ловната дружинка Мин­чо Христов.

„Как няма да знаем за църк­вата? Не сме чакали някой да ни помоли. Случи ли се подо­бен проблем, се отзоваваме. Църквата е уникална. Заслу­жава много повече” –  споделя единият майстор каменар – ловецът Георги Стоянов.

донино храм

Като зам.-председател на читалището в Донино Христо Керацов допълни:

„Ние всичко правим безвъзмездно! От сърце! На отец Валентин някой му поис­кал над 1000 лв., за да оправи дуварите. Ние почти вече ги вдигнахме и продължаваме нататък. Работим всяка рабо­та с мерак. Готови сме също безвъзмездно да ремонтира­ме и църквата, но нека Све­тия Синод първо помисли за имота си и отпусне някой лев” – сподели плана за работата нататък Христо Керацов.

донино храм

Ето и имената на някои от ловците, отдали труда си този ден. Това са ловците Милен Тихов, Николай Пан­чев, Никола Илев, Валентин Гурзов, Минчо Христов, Вла­до Георгиев, Николай Илиев, Петър Петров, Николай Ва­силев, Христо Тичев, Огнян Конов, Тихомир Яков и други, общо 15 ловци, част от които сутринта първо са окосили и почистили двора на музея към читалището, други направо се захванали с почистването двора на църквата, а трети заминали да правят пътища в ловностопанския район на дружинката.

Масичка в закътаното ме­стенце пред входа на църква­та събира за кратко ловците да седнат край нея. Бойка Пенчева – шеф готвач, сутрин­та, като научила, че ловната дружинка ще извърши силова­та работа по почистването на двора на църквата, решила, че ще участва в благородното дело, като нахрани мъжете.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ