140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

90 диви зайци преброиха в ловищата на ярловската дружина

таксация в ярловската дружина

90 са дивите зайци в трите ловища на ярловската дру­жина – Шаламанови егреци, Пожара и Лисец. Това отчето­ха на пролетната таксация 25 ловци, които взеха участие в преброяването на дивеча на 19 март. Те обходиха 30 ха площ, наблюдаваха и стриктно запис­ваха колко са сърните, благо­родните елени, дивите свине, вълците, яребиците, фазаните, хищниците и, разбира се, диви­те зайци.

„Имаме вече и чакал”, обяви ръководителят на таксацията в ярловската дружина Методи Струмин. Допреди 2-3 години такъв хищник по тези места не е имало. Според ло­вците това е индикация, че в района има дивеч.

„Чакалът държи по-топлите места, обитава райони с по- мек климат. Не е като вълка, който е взискателен към висо­копланински части с по-сурови условия. Появата на чакала е свързана с климатичните про­мени, стана по-топло – вижте тази зима, почти нямаше така­ва”, по-задълбочено обяснява Струмин.

таксация в ярловската дружина

Повече от 30 ловци се явиха на сборния пункт в клуба на ярловската дружина на центъра на село Ярлово. Методи Струмин ги разпредели в 3 групи и 5 джи­па. Преди да потеглят обаче, те качиха във високо проходимите возила чували с жито и царе­вица и 4-5 килограмови късове сол. Така и така ще обикалят ловищата – да заредят и хра­нилките, че горе на високото още има дълбок сняг и живот­ните нямат храна. А и са се на­учили, че хората, като дойдат, все носят. От декември месец четирите автоматични хранил­ки на дружината почти не са оставали без зърно.

Джиповете потеглиха, а оста­налите „в тила” ловци се засуе­тиха около барбекюто в двора. И като запалиха скарата, дока­то стане готова жарта, се заеха за пролетното почистване на клуба и двора пред него.

Таксацията отчете също: благороден елен – 2 мъжки и 3 зрели женски индивида, 15 сръндака и 23 сърни, 5 глигана и 10 диви свине, 2 вълка, 30 фазана, 330 яребици, 40 чака­ла, 35 лисици, 20 диви котки, 20 белки, 15 черни пора, 35 язове­ца, 70 сиви врани, 50 посевни врани, 45 чавки, 80 свраки, 5 скитащи кучета и 10 скитащи котки, и разбира се, 90 заека. 19 вида дивеч, заедно със заб­ранените за отстрел, събират всеки уикенд по два пъти и от­делно по празниците ловците от ярловската дружина. Който ги знае и поне веднъж е сядал с тях на софра, би възкликнал от сърце точно като героя на Ицхак Финци, чиновникът Асе­нов от филма „Преброяване на дивите зайци” по брилянтния сценарии на Георги Мишев: „Хубав край, хубави хора”.

Валентин СИМОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ