140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС-Девин подхранват мечките, за да не пакостят на хората

мечки девин

Ловци от ЛРС-Девин под­хранват мечките в края на зимата, когато те се събуж­дат, за да не пакостят на хората. Грижата за дивите животни започна още през есента, когато няколко мечки в търсене на храна унищо­жаваха пчелини, убиваха до­машни животни и дори вли­заха в дворовете на хората. В района на Триград със специално издадено разре­шително от МОСВ местният горски служител Пламен Малковски отстреля 130-ки­лограмов мечок, който от пролетта тормозеше хората в селото, като ги плашеше с присъствието си и нанасяше щети на стопанствата. Друга проблемна мечка беше уби­та незаконно от неизвестен досега извършител.

мечки девин

За да предотвратят кон­фликта между гладните животни и хората, от непра­вителствените екологични организации „Мечешки ис­тории” и Гората. БГ предос­тавиха 1100 лева за закупу­ване на храна за мечките. С част от парите през есента бяха закупени 3 т ябълки.

мечки девин
В края на есента набезите на мечките в района на Триград бяха осуетени с 3 тона ябълки

„После застудя и мечките се прибраха. Сега в края на зимата, когато се събуждат, а снегът още не се е сто­пил, животните имат нужда от храна. Като ги подхран­ваме на определени места, успяваме да ги задържим далече от населените мес­та и да предотвратим кон­фликтите с хората. Имаме и наши средства, на сдруже­нието, с които всяка година при нужда подхранваме, но всяка помощ е добре до­шла и ние сме благодарни на всички дарители”, обяс­ни специалистът по лова в ЛРС-Девин Владимир Пей­ков, Той е човекът, който организира закупуването на царевица и извозването й до трудно достъпните места в ловностопанските райони на дружините. Помагат му ловците – те отлично по­знават ловищата на своите дружинки и знаят как най- безпроблемно да стигнат до местообитанията на дивите животни, без да ги притес­нява.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ