НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците отговорно проведоха таксацията в ЛРС-Долна Митрополия

таксация долна митрополия

И тази година таксацията в ЛРС-Долна Митрополия се проведе отговорно, по график и в присъствието на представители на ДГС Плевен.

Всичките седемнадесет дружини от състава на сдружението се отнесоха съвестно към изискванията, поставени от ЗЛОД, ППЗЛОД и указанията на ИАГ.

Пролетното преброяване на дивеча показа по-добри резултати от миналата година. Значително е нараснала популацията на сърната в дружини Байкал, Рибен, Подем, Комарево и Славовица.

Има и лек прираст на заека в Крушовене, Тръстеник, Горна и Долна Митрополия. Фазаните във всички ловностопански полета бележат значителен ръст. Разселването на яребица за първи път през миналата година доказа, че тази стъпка е правилна и има положителен резултат. Значение има и намаляването на хищниците в районите. Дивата свиня показва слабо присъствие в Биволаре, Байкал, Ореховица, Крушовене, Комарево и Рибен.

Прави впечатление, че този път броят на участващите бе по-голям от други години. Част от тези, които нямаха възможност да участват лично бяха изпратили свои представители. Имаше и значително присъствие на членове на отделните дружини, живеещи в столицата или в други отдалечени населени места в страната.

таксация долна митрополия

Най-активни в провежданото мероприятие бяха дружините от селата Рибен с председател Митко Симеонов и секретар Свилен Личев, Комарево с председател Владислав Георгиев и секретар Пламен Иванов, Брегаре с председател Красимир Кръстев и секретар Иван Спасов, Подем с председател Валентин Христов и секретар Ивайло Димитров, Староселци с председател Марин Иванов и секретар Емил Цеков, Ореховица с председател Борислав Георгиев и секретар Иван Игнатов, Славовица с председател Мартин Александров и секретар Тихомир Тодоров и други.

Почти във всички дружини след таксацията се проведоха мероприятия за сплотяване на колективите.

таксация долна митрополия

Активно и без умора преодоля маршрута и кавалерът на почетния знак и заслужил деятел на НЛРС–СЛРБ, ветеранът и секретар на УС на ЛРС-Долна Митрополия Димитър Александров, така нареченият чичо Митко. За разлика от всички други преди това той зареди с царевично зърно хранилките за фазани, които беше монтирал предните години.

Валери Ангелов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ