140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Много сърни, малко диви свине показва таксацията в ЛРС-Годеч

таксация годеч

Популацията на сърните е стабилна и това се вижда от данните на проведената наскоро пролетна таксация на дивеча в ЛРС-Годеч.

Ловците от шестте дружини в състава му са преброили 217 сърни в ловищата си, а местни експерти твърдят, че числеността им е и по-висока. Спокойно може да се каже, че сърната се завърна трайно по долината на река Нишава.

При дивите свине обаче положението е тревожно. Отчетени са 83 налични животни. Все пак има живот, но за всички е ясно, че пораженията, които нанесе АЧС в страната няма как да не засегнат и тях.

Резултатите от най-популярния за региона лов през последните две години са скромни. Тази зима приключиха с 8 отстреляни диви свине – с 5 точни попадения са в с. Шума и още 3 слуки са реализирали в Първа градска дружина. Другите дружини са без отстрел. Някои са имали срещи с животни, но са ги изпуснали по една или друга причина.

Това е едва около 10% изпълнение на заложения план, но с оглед на реалната обстановка е разбираемо.

Отчита се, че при тях умрели или заразени с чума животни не са намирани, липсата се дължи на цялостно намаляване на популацията в страната.

С оглед на стабилното присъствие на сърни провеждат и индивидуален подборен лов. През миналия сезон са отстреляни 26 сърни, при заложен план от 39 броя.

В ЛРС-Годеч проведоха годишното си отчетно събрание, на което присъстваха представители от всички дружини. В доклада, изнесен от председателя Андрей Иванов, са засегнати всички актуални въпроси по лова и ловно-стопанската дейност, одобрен е и план за дейността през настоящата година. Предвижда се обновяване на хранилките за едър и дребен дивеч, както и изграждане на нови. На събранието бяха избрани делегатите на сдружението за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ през юни. Това са председателят Андрей Иванов и ръководителят Радослав Димитров.

Младен ДОБРЕВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ