140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Риболовци от ловно-рибарското сдружение почистиха Девинска река

почистиха девинска река

В навечерието на Седми­цата на гората риболовците от клуба по спортен риболов към ЛРС-Девин почистиха поречието на Девинска река. Екологичната инициатива е ор­ганизирана от „Ловно-рибарско дружество, гр. Девин“ и Общи­на Девин. От общината оси­гуриха чували и ръкавици за участниците в почистването и извозиха събраните отпадъци. Повече от 50 чувала с боклук събраха и изнесоха при еко инициативата си природолю­бителите.

Така те се подготвиха за поредицата състезания, които предстоят край реката, която минава през града. На Девинска река рибо­ловът от юли 2021 г. е в режим „Хвани – пусни”. За това има издадена специална заповед на земеделския министър. За тези риболовци, които не я спазват и не връщат обратно в реката всяка уловена бал­канска пъстърва, без оглед на нейното състояние и размер, глобата е от 1500 до 3000 лева.

Ново зарибяване с балкан­ска пъстърва предвиждат от ръководството на местното ловно-рибарско сдружение. Последното е от средата на октомври 2021 г., когато реки­те Девинска и Буйново бяха зарибени с 4 000 балкански пъстърви.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ