140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Румен Чергаров отново e председател ЛРД-Калугерово

събрание калугерово

На 26 март 2022 г., кога­то се проведе общото съ­брание на ЛРД-Калугерово към ЛРС „Марица 1999” в гр. Септември, Румен Чер­гаров, който е начело на дружинката от 2012 г., бе преизбран и за следващия четиригодишен мандат.

След отчетния доклад за дейността през измина­лия период отчет направи контролният съвет. Приети бяха годишен план за дей­ността и финансов за 2022- 2023 г., в който са предвиде­ни 2000 лв. за разселване на дивеч, 2000 лв. за дивечови ниви, 1000 лв. за направа на просеки, подравняване на пътища, ремонт и нови хранилки.

събрание калугерово

В ръководството на ЛРД-Калугерово ловците избраха седем души – Румен Чер­гаров – председател на УС – и членове Димитър Голдупов, Йордан Марков, Иван Цонков, Върбан Кол­чаков, Иван Вачев, Илия Бейков. За председател на КС събранието избра Емил Кюмишев, а Александър Младенов и Иван Чергаров за негови членове. Избрани бяха и ръководителите на лова – Иван Вачев, Йордан Марков, Красимир Ганчев, Румен Чергаров, Димитър Голдупов, Иван Цонков, Александър Младенов, Ди­митър Бейков, Илия Бейков.

Издигнат за знаменосец бе Петър Керемидов.

В общото събрание на ЛРС „Марица 1999”-Септем­ври делегати от дружинка Калугерово ще бъдат Иван Колчаков, Румен Чергаров, Димитър Голдупов, Иван Цо­нков, Върбан Колчаков. При­ети бяха четирима млади ловци – Алекс Бонев, Ангел Иванов, Александър Младе­нов и Тодор Голдупов.

Председател на събра­нието бе Иван Вачев, а про­токолчик Асен Корцалов.

Бе коментирано предло­жението на Иван Колчаков за условията дружинката да придобие или ползва срещу дългосрочен наем старата съблекалня до стадиона, която ловците сами ще ре­монтират и преустроят в ло­вен клуб.

Мариана МАНДИЧЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ