140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците от ЛРС-Габрово искат ефективна борба с бракониерството

събрание габрово

Общото събрание на ЛРС „Чардафон” – Габрово протече при нормална активност и диалогичност в петък, 13 май 2022 г.

Бракониерството и резултатната борба с него в седмицата преди общото събрание подпали честолюбието на габровските ловци. Близо година те „надушват“, че в района, стопанисван от ЛРС „Чардафон“ – Габрово – в ловните полета на различни дружинки, някой шета по никое време, тоест след залез и преди изгрев слънце.

Очакваното съсредоточаване и решение на проблема вкупом със съответните институции не оправдава доверието на ловците, че гастрольорите ще бъдат поне респектирани за известно време.

Уви, това се отлага.

 В същото време в социалните мрежи се внушава, че има бракониери, ама 
не ги хващат.

При това положение ловецът и неговата ловна организация олекват в обществото, защото то вече беди дори и бай Пешо, уставния редови ловец, че е бракониер. 

събрание габрово

Председателят Тодор Дянков отчете направеното за изпълнение на програмата за стопанисване и развитие на дивечовите запаси, като посочи за какво, какви пари са похарчени – за концентриран фураж  за подхранване на дивеча над 15 хил. лв., над 6 хил. лв. за направата на дивечови ниви, за почти още толкова е купен фермено отгледан фазан и три от дружинките през миналия сезон на база на това вече са провели групов лов на фазан.     

При благородния елен той забеляза, че при запас 185 и план за ползване 15 – отстрел не е имало.

При сърната числеността варира и шестима ловци на този вид дивеч имат слука.”

Въпреки липсата на трупове на умрели диви свине в резултат на АЧС, броят на свинете по ловни полета продължава да е минимален. Този фактор продължава да влияе негативно или казано по друг начин да демотивира членовете на сдружението да участват в груповия им лов.

През изминалия ловен сезон сдружението е регистрирало 106 отстреляни диви свине, а през сезон 20/21 – 86.

Стабилният запас при фазана се дължи на разселването през последните години и на грижите на ловците през зимните месеци. Във връзка с изпълнението на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС – СЛРБ, чрез разселване на дивеч”и през изминалата година част от ловно-рибарските дружини купиха общо 350 фермено произведени 90-дневни фазани.

Като съфинансиране от НЛРС–СЛРБ те получиха още 140 фермерни фазани.

Част от птиците бяха разселени през  октомври 2021 г., а останалите през януари 2022 г.

Към 31 март 2022 г. габровските ловци са отстреляли 302 чакала – почти 145% изпълнение на плана за ползване, 233 лисици – почти 203% изпълнение на плана.

ЛРС „Чардафон” – Габрово продължава да изплаща по 10 лв. за всеки отстрелян и регистриран в ОДБХ – Габрово хищник. За 2021 г. изплатената сума е 2950 лв.

Мариана Мандичева

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ