ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Димитровград – Стремеж към ефективност, отчетност и контрол

събрание димитровград

Делегатите на отчетното събрание на Ловно-рибарското сдружение в Димитровград гласуваха да се повиши размера на членския внос и той да стане 7 % от минималната работна заплата. Мотивите на Управителния съвет, внесъл предложението, са така да се осигури финансов буфер, необходим на организацията на фона на  всеобщата инфлация в страната.

Очаквания са, че цената да дивеча за разселва също ще се повиши, смятат ловците.

Миналата година за разселване на дивеч са вложени 18 832 лв. През отчетния период са разселени 750 колхидски фазана, 800 диви патици, 300 яребици.

Надяваме се пролетното разселване да даде най-добър ефект, се казва в отчетния доклад, изнесен от председателя на управителния съвет Даниел Тошков.

При дивата свиня не бяха открити заразени с АЧП животни и имаше много добър отстрел. Най-много диви свине са отстреляни от дружините в Горски извор, Върбица и Добрич, се казва още в доклада.

събрание димитровград

Председателят на сдружението Даниел Тошков заедно с кмета на Димитровград Иво Димов, също ловец, връчиха грамоти и плакети  на заслужили деятели на ловното движение – Георги Георгиев от ЛРД-Горски извор, Митко Русев от ЛРД-Радиево, Димо Колев и  Желязко Чакъров от ЛРД-Черногорово, Кънчо Стоянов от ЛРД-Здравец, Ванчо Иванов от ЛРД-Ябълково. 

Съвместно с Държавното горско стопанство-Хасково  и ловната охрана на дружеството са извършвани проверки по изпълнение на мероприятията, предвидени в ловноустройствения план. Необходимо е в районите, в които се разселва яребица, да се изградят допълнителни  хранилки. За подхранването трябва да се избират най- подходящите места, стриктно да се  спазват нормите и сроковете.

По взетите решения за санкции не са постъпили възражения в законно установения срок. Така, съгласно устава,  общото събрание  на ЛРС-Димитровград утвърди наложените дисциплинарни наказания. Двама ловци са лишени от правото да ловуват за срок от 1 година. Един ловец е изключен от състава на сдружението заради бракониерство. След сигнали на дружините в селата Славянски и Долно Ботево друг ловец е порицан заради  преместване на фотокапан в чужд ловностопански район, което е документирано с видеозапис.

Златка Михайлова

Снимки Янко Найденов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ