ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Нов мандат за председателя на ЛРС-Завет Младен Чакъров

нов мандат младен чакъров

Нов 4-годишен мандат гласуваха на председателя Младен Чакъров ловците от „Ловно-рибарско дружество Ястреб-2016“ – гр. Завет.

 За нов член на УС общото съ­брание избра председателя на една от дружинките Ахмед Фехрад. Предварително обя­веният дневен ред включ­ваше отчет на дейността на органите на управление за последните 4 години и избор на председател, УС и КС.

Болестта Африканска чума по свинете, коронавирусът, намаляването на   броя на изле­тите и на броя ловци, които участват в ловностопанските мероприятия – това бяха ак­центите в отчетния доклад на председателя Чакъров.

За целия отминал сезон има отстреляни само 3 диви свине – по едно животно на дружин­ка.

За сметка на това ръст бе­лежат популациите на благо­родния елен, сърните и заека.

Във всяка от трите дружинки се ползва по едно трофейно животно и по два приплода – мъжки и женски на благо­роден елен.

При сръндака има както селекционно, така и трофейно ползване. Между 10 и 12 е числото на ползва­ните животни от вида благо­роден елен и сърна. Разпа­лена дискусия предизвика поскъпването на заверката на ловния билет с увеличаване­то на таксата за стопанисване на дивеча. Но страстите бър­зо се охладиха, когато пред­седателят посочи конкретни числа и как за издръжката на административната работа в сдружението са потребни малко над 24 хил. лв. и то при максимално оптимизиране на разходите, а приходите с мал­ко надхвърлят 21 хил. лв.

Да увеличи броя на ловци­те, да подобри инфраструкту­рата и да осигури изпълнение на ловно-стопански меропри­ятия. Тези задачи възложиха на председателя Младен Ча­къров ловците от Завет, като му гласуваха още един ман­дат. От 225 за 2021 г. за 2022 г. членството си са подновили 190 ловци.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ