ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Традиционен събор събра ловци и риболовци в ЛРС-Асеновград

събор асеновград

Традиционно ЛРС-Асеновград проведе на образцо­вия си стрелкови комплекс „40-те извора“ събор на ло­вците и риболовците. В де­сетките бунгала от ранини се настаняваха членове на сдружението, техни близки и гости ловци от други сдруже­ния.

Пристигаха и лично бяха посрещани от председателя д-р Георги Хаджиламбрев, който е и член на УС на Съ­юза, видни гости.

С радост бяха приветствани предсе­дателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, Манол Генов – народен представител в парламента ни, д-р Христо Грудев – кмет на асеновграс­ката община и ловец, Мария Белчева – кмет на Куклен, Драгомир Георгиев – предсе­дател на общинския съвет в Асеновград, зам.-председа­тели на града, както и новия директор на ДГС-Асеновград Запрян Механджийски.

Повече от 500 присъства­щи наблюдаваха стрелби­те в дисциплината „Трап“. Уловът на риба в язовира, над чийто източен бряг е комплексът, също бе част от програмата. Проведе се и оспорвана киноложка излож­ба. Бяха наградени отличи­лите се в спортните изяви.

В стрелбите участваха над 60 души под съдийството на Иван Гюлев. За 5-а поредна година се доказаха ловците от 3-а асеновградска дружи­на с председател Костадин Керамзиев, а след нея са колегите от Нови Извор и с. Тополово. След престрел­ки бяха класирани на първо място Стефан Пачеджиев, а след него Костадин Керам­зиев и Васил Цветилов.

събор асеновград

Под съдийството на Александър Христов и Камен Спасов, международни съдии по ки­нология, бяха обявени куче­тата първенци между 20-те участвали. На първо и второ място бяха епаньол бретони­те на Васко Мунев от дружи­ната в с. Бачково. Емил Гуне – председател на рибарската дружина – бе съдия на мла­дите рибарчета в категория до 12-годишна възраст. Пър­венец бе Боян Цървуланов, в категорията до 18 години – Шукри Гуне. При възрастни­те победител бе Красимира Митрева.

За дългогодишна работа в ЛРС-Асеновград и за заслуги към ловното и рибо­ловно движение бе награден с почетен знак на НЛРС-СЛРБ Никола Ройнов.

събор асеновград

След привършване на състезанията тържествено бе открит съборът.

Най-напред поздрав към присъстващите направи д-р Георги Хаджиламбрев. Той говори за традиционните събори на асеновградското сдружение. Спря се не само на унаследените традиции, но и на наследствения при­мер за опазване на дивеч и природа, които са се пре­върнали в ежедневие на над 2500 членове ловци и рибари на сдружението, едно от най- многобройните и добрите в България. „Във всяка къща и жилище към общината ни има ловец или риболовец“ – сподели с радост той.

събор асеновград

С ръ­копляскане бе посрещнато и приветствието към членовете на ЛРС-Асеновград на инж. Васил Василев. Той поздрави сър­дечно от името на Национал­ната организация членовете на асеновградското сдру­жение и пожела те все така активно да работят отдадено на ловното дело и да след­ват примера за опазване на дивеча и природата.

Емо­ционално изказване направи и д-р Грудев, член на до­бростанската ловна дружи­на. Неговите топли думи към колегите му също бяха апло­дирани. Ловците го чувстват много близък, защото той е не само много добър кмет, но и отличен ловец, отдаден на това хоби.

Костадин Буюклиев

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ