140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Обвързаха членския внос с минималната заплата в ЛРС–Горна Оряховица

събрание горна оряховица

Задоволително е финансовото състояние на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода” в Горна Оряховица. Това стана ясно и на неговото годишно събрание, където беше отчетено, че планът за приходите през миналата година е реализиран над 100%.

Ала за да има достатъчно пари в дружествената каса, в бъдеще ще трябва да се мисли още по-сериозно за увеличаването на приходите и ограничаването на разходите, които постоянно растат заради инфлацията. Грижите за дивеча, неговото опазване ще продължат, а за това са необходими не малко средства. Те и по-нататък ще идват предимно от членския внос, от парите за издаваните разрешителни за лов, от наемите за отдадената материална база.

Не е никак лесно да се правят икономии, ала все пак миналата година сдружението успя да спести доста финансови средства, като се отказа от планувания ремонт на покрива на ловния дом в Горна Оряховица.

Освен това, не се проведе ловната вечеринка, която от години е традиция за ловците и техните семейства.
За да не се затрудняват в бъдеще дружините и сдружението в своята дейност, беше решено да се увеличи членският внос, който от 17 години не е променян.

По-добре е било това да стане по-рано, а не да се чака толкова години, коментират някои ловци. И никой не се обявява против. Отсега нататък членският внос ще бъде обвързан с минималната работна заплата и ще е 10,5% от нея.

За 2023 година ловците, също и онези, които са и рибари, ще трябва да платят 75 лв. – увеличението е с 20 лв.
Горнооряховските ловци не възразяват срещу новата, по-висока сума, която ще плащат в бъдеще, защото са загрижени сериозно финансовото състояние на тяхното сдружение да продължава да е стабилно. Нали повече средства ще са необходими за разселване на птици, за осигуряване на добра фуражна база за зимата, а има и другите ловностопански мероприятия. Но парите от увеличението на членския внос ще отиват главно за купуване на пернат дивеч – такова е решението.
Разбира се, запазват се привилегиите, от които се възползват мъжете над 65-годишна възраст, жените над 60 години, инвалидите – всички те ще плащат членски внос от 45 лв. Също и онези членове на сдружението, които предпочитат само да риболовстват – децата на възраст до 14 години и инвалидите ще продължат да упражняват своето хоби съвсем безплатно.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ