ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

1800 фазана за разселване получи ЛРС-Дулово

дулово разселване

Ловците от ЛРС-Дулово си купиха 1000 фазана, полу­чиха още 800 по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ и ги разпределиха в три волиери.

Фермено произведените птици на 45-дневна възраст бяха до­ставени преди седмица от ди­вечовото стопанство на фирма „Сокол–БЛРС” ЕООД. „Ловците от дружинките в Межден, Паисиево и Дулово, където имаме волиери за до­отглеждане, имат ангажимента да се грижат за птиците и да ги пазят докато се адаптират към естествените природни местообитания -обясни специалистът по лова на ЛРС-Дулово” Тошко То­тев. – Предвиждаме през септември да ги разселим на територията на цялата лов­ностопанска площ, която сто­панисва нашето сдружение.”

Той е категоричен, че така ще се увеличи дивечовото богатство и ще се гарантира атрактивен птичи лов за члено­вете на всички 18 дружинки на дуловското сдружение и за техните гости.

В Паисиево се доотглеж­дат 625 птици

Със средства на ЛРС-Дулово и дружинката на ловците от село Паисиево с председател Ремзи Халид е изградена с доброволен труд нов адаптационен воли­ер, похвалиха се, съвсем с ос­нование, ловците в социалните мрежи.

И тази дейност получи финансова подкрепа от Нацио­нална програма.

Ловците, реализирали дейностите по реалното из­граждане на волиера обясниха още, че голямата клетка за до­отглеждане на птици е с площ от 350 кв.м., оградена е с по­цинкована метална мрежа и е вкопана в земята, за да не мо­гат хищниците да достигат до фермено произведения дивеч, преди птиците да преодолеят импринтинга и да възвърнат своите инстинкти за самосъх­ранение и оцеляване в дивата природа.

Поставени са хра­нилки и поилки, заредени със специализиран фураж и вода. Доставени са 625 броя 45-дневни фазани, които ще бъдат отглеждани още толкова време, след което предстои разселването им.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ