ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Обогатяването в ловните райони на ЛРС-София-юг с дивеч продължава

разселване софия

Яребици на 60-дневна възраст ще разселят в ловностопански­те райони на 12 от дружините си ловците от ЛРС-София-юг.

„1000 фермено произведените птици са доставени преди седмица от дивечовъдното стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” ЕООД в гр. Сливен”, съобщи специалистът по лова на ЛРС-София-юг Иван Маринов.

 555 от тях са заявени и платени с пари на ловното сдружение, а останалите са допълни­телни количества по „Национална програма за устойчиво разви­тие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез раз­селване на дивеч”, която работи успешно от 2003 г.

60-дневните яребици ще бъдат доотгледани за период от около седмица в специални волиери за аклиматизация, изградени от ловците в Бистрица и Злокучене.

Това ще е поредното разселване на дивеч на ловците от ЛРС-София-юг, което стопанисва 57082,4 ха ловна площ. Преди месец те обогатиха ловностопарския си район с 40 диви заека. 60-дневните зайчета бяха разселени в района на Бистри­ца, Железница, Панчарево, Ковачевци.

разселване софия

„При нас във всички райони има подходящи местообитания за заек, с изключение на най-високопланинските – навсякъде, къде­то има поле, е подходящо за див заек – обясни Иван Маринов. – Разселваме за опресняване на кръвта и за увеличаване на популацията. Във всеки един аспект трябва да има положителен резултат от разселването на какъвто и да е вид дивеч.”

До края на годината, през октомври, дружините на ЛРС-София-юг ще разселят и близо 800 фазана на над 100-дневна възраст.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ