140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Провежда се кампания по опресняване кръвта на дивия заек в ЛРС-Айтос

айтос разселване

Сдружението на ловците в Айтос всяка година изпълнява своите планови разселвания на дивеч.

Наред с яребицата, кеклик и фазан се провежда кампания по опресняване на кръвта и при дивия заек. Тази година не е по различна от другите – по рано през сезона бяха разселени диви зайци, ма­кар и в малко количество, тъй като не се намери на пазара планираната за закупуване бройка див заек.

Преди броени дни сдружение „Сокол“ Айтос в изпълнение на плана си за разселване на птици е заку­пило 702 бр. кеклик от фирма „Сокол-БЛРС” ЕООД и 568 бр. яребици от дивечовото сто­панство в Сливен.

От общата бройка на птиците осемдесет процента са по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.

айтос разселване

Птиците са на 45 дни и са разпределе­ни във волиерите на няколко дружинки, сред които тези на Карагеоргиево, Добромир, Лясково, Зетьово, Съдиево и др.

Волиери за адаптация на дивеча са изградени във всички дружинки на сдру­жението, като стойността е раз­пределена между дружество/ дружинка 50:50, а трудът по из­граждане е на местните ловци. Терените, на които ще бъдат разселени кокошевите птици, са подходящи за оцеляването им сред природата.

В следващите дни и седмици ловците хищничари ще направят всичко възможно числеността на хищниците да бъде намалена до минимум в местата предвидени за пус­кане на животинките.

Предви­дено е разселването да бъде през септември, за да могат преди това пернатите да се адап­тират и аклиматизират към да­дения район.

Според ловците двумесечният срок на доотглеждане е достатъчен за яребиците и кеклиците да свикват с новата среда на жи­вот.

Преди години кеклиците из айтоските мери са били чес­то срещан вид, но внезапното им изчезване преди около 10 години и до днес е загадка. Ло­вците от сдружението вярват, че със сериозна кампания по разселване ще се възстанови популацията на красивата птица.

Айкут БЕХИЧ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ