140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Традиционен събор в ЛРС-Тервел в тежки времена след чумата

тервел събор

Осмият традиционен съ­бор на Сдружение „ЛРД Тервел“ – гр. Тервел, бе многолюден, цветен, весел и млад. На него с припов­дигнато настроение бяха до­шли представители на поне три поколения.

Слънчевото време, разположените под дърветата и отрупани с вку­сотии маси се съчетаха с празничното слово на Нико Радев, председател на УС на сдружението.

Участниците в събора приветства кметът на община Тервел Симеон Симеонов. Сред гостите бяха Мария Колева, председател на местния Общински съвет, както и членовете на УС на НЛРС-СЛРБ Илия Михайлов и Дечо Иванов, които са и председатели на съседните сдружения в Добрич и Дуло­во.

Томбола с интересни на­гради, състезание по стрелба с въздушна пушка за жени и жива музика бяха сред атрак­циите на празника.

СЛРД „Тервел“ стопанисва 50 459 ха ловна площ. Най-голямата тревога, отчетена на събранията на дружините, е състоянието на популация­та на дивата свиня. За около две години Африканската чума е грабнала в мъртвата си хватка най-желания обект за лов. Никой не е очаквал болестта да бъде толкова смъртоносна. За целия по­следен ловен сезон няма отстреляна нито една дива свиня. Оказва се, че напо­следък тервелските ловци не само са без слука на този вид дивеч, но дори нямат и къс­мета да видят животно. Така ще трябва да насочат своето внимание към дребния ди­веч, преобладаващ в ловните полета на дружините.

Популацията на заека се повишава, но все още е да­леч от нормалните запаси. През миналия сезон са про­ведени два излета. И яреби­цата все още не е достигнала нормалния запас, който да осигури нормално ползване, въпреки закупуването и раз­селването през последните 3 години на по 350 бр.

За сметка на това запа­сът от фазан е сравнително добър поради разселване­то, което се извършва всяка година. Ловът му започва да привлича все повече ловци. Годишно за разселване се разпределят около 750 бр. Волиери притежават ЛРД-Безмер, ЛРД-Мали Извор и ЛРД-Полковник Савово, кои­то имат и люпилня за дребен пернат дивеч.

През отчетния период в повечето дружини са изградени хранилки за дребен дивеч, но са все още недостатъчни. По тази причи­на фазанът се групира около селата.

Броят на сърните бележи устойчивост, но като осно­вен виновник за сравнител­но малкия прираст се сочи големият брой на чакалите.

тервел събор

В сравнение с предходните години, тервелските ловци имат определени успехи при отстрела на хищниците. През 2021 г. са отстреляни: чакали – 145 бр.; лисици – 112 бр.; скитащи кучета – 25 бр. Изявени в отстрела на хищници са Михал Ставрев, Валентин Зеленченко от ЛРД-Жегларци, Пенко Стоянов от ЛРД-Полковник Савово, Сто­ил Георгиев, Нурадин Исуф и Иксан Аблигазов от ЛРД-Коларци, Петър Хорозов от ЛРД-Безмер, Халид Юсеин и Фикри Хюсеин от ЛРД-Орляк, Живко Пенев от ЛРД-Мали Извор. Всички те заслужено получиха своите грамоти на традиционния събор на сдру­жението.

Николай МИРЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ