НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловците от ЛРС–Свиленград доотглеждат яребици и кеклици за разселване

свиленград грижи

Ловците от Ловно-рибарско сдружение в Свиленград доотглеждат във волиери 360 яребици и 270 кеклици. Получените от дивочовъдното стопанство на фирма „Сокол-БЛРС” в Сливен 60-дневни птици бяха настанени за адаптация във волиери, собственост на ловците от дружинките в Свиленград и село Левка.

свиленград грижи

„За кеклиците ще се грижат ловците от Левка, а за яребиците колегите от Свиленград. Предвиждаме да направим разселването на доотгледаните  птици в края на септември – началото на месец октомври.  До тогава те ще са се адаптирали към дивата природа и няма да са лесна плячка на хищниците”, обясни специалистът по лова на сдружението Сия Пеева.

свиленград грижи

В края на този месец от фермата за диви зайци на фирма „Сокол-БЛРС” в Луковит свиленградските ловци ще получат и заявените 80 диви заека. Те ще пристигнат на 60- дневна възраст.

След като ги доотгледат, ловците ще обогатят и с див заек ловните си полета.

свиленград грижи

Разселването на фермено произведен дивеч в ловностопанския район на Свиленград е плод на инициативността на ловците и разходване на собствени средства на сдружението и резултат от дейността на на националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ.  200 от яребиците и 150 кеклици са закупени от ловно-рибарското дружество . Останалите 160 яребици и 120 кеклици са своеобразен бонус за ловците, благодарение на програмата, която функционира към Националната ловна организация в полза на дивеча и дивата природа от 2003г.

„Опазването и обогатяването на дивата природа е постоянна грижа на ловците от Ловно-рибарско дружество Свиленград. Има създадена практика и повече от 20 години работим в полза на дивечовото богатство. От 2000 г. мероприятията по доотглеждане на фермено произведен дивеч и разселването му там, където са естествените местообитания на съответния вид птици или дребен дивеч, дават резултат.”, категоричен е Петър Вангелов, председател на ЛРС-Свиленград.

Във волиери на свиленградското сдружение местните ловци доотглеждат още близо 300 птици от вида ловен фазан. Те са докарани от фазанарията на „Сдружение на ловците и риболовците – Ловно-рибарска дружество Диана” в гр. Ямбол. Фермено произведените фазанчета били са на 60 дневна възраст и ще бъдат доотглеждани от свиленградските ловци, докато природните условия позволят да бъдат разселени в ловностопанския район на сдружението, където има подходящи за вида местообитания.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ