ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Разселването на фазани дава надежди за успешни излети в ЛРС-Велико Търново

разселване велико търново

Общо 1200 фазана ще обогатят тази година дивата попу­лация на вида в ловните полета на дружините на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884”- Велико Търново. Както винаги, птиците бяха закупени от фазановото стопан­ство фирма „Сокол-БЛРС“ край Русе и разселени след адаптацията им във волиери на три пъти – през януари, през пролетта и в нача­лото на септември.

Както са изискванията, последните 565 пернати ловците също първо настаниха в специално изгра­дените за целта волиери, където фазаните ще се адаптират към местните условия, преди да бъдат разселени.

Някои от изградените съоръжения са за две съседни дружини – Бал­ван и Ветринци, Русаля и Хотница, Шемшево и Леденик, Водолей и Дичин.

А 70 от 90-дневните фазани сдружението получи като награда от НЛРС-СЛРБ за това, че великотър­новските ловци се справят успешно със задачата да ограни­чават популацията на хищниците.

Фазани не получиха само дружините във Вонеща вода и Войнежа. Причината е обективна – в техните полета високо в планината няма подходящи условия за такъв пернат дивеч.

Ловците от гр. Дебелец пък разселиха на свобода 30-те фа­занчета, излюпени от яйцата на женски птици във волиера на дружината и отгледани там. На тяхно място бяха настанени за адаптация новите пернати.

Очакванията са трите разсел­вания на ЛРС-Велико Търново през тази година да дадат възможност ловните излети за фазани да са по-успешни.

Милка Денева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ